BACC BEPC BREVET 2016

LISTE DES ADMIS DU BACC 2016

 

SÉRIE SCIENTIFIQUE

 

RASAMIHAGA TAHIANA ANGELO

SOAZARA MABELLE FRANCILLIA

RAKOTONDRASOA NIRILALA

RAZAFINDRAJAO NATHAN

 

SÉRIE LITTÉRAIRE

 

MENTION ASSEZ-BIEN

A2 RAZAKAMANANTSOA SAROBIDY

 

A1 RAMAHA TODIMAEVA PATRICKSON

      RAJAOBELINA ILO

      PILAZA JOSUE FENOSOA

 

LISTE DES ADMIS DU BACC 2016

 

LISTE ADDITIVE (SUITE)

 

RAJAONARIVONY TSIORY KEVIN

T’ILANDRAE SHAÏNAH ERNESTINE

MICHEL JOEL SCHININA

SOAMILA KA HAMORY NY ANJARANY

RAKOTOVAO NAMBININTSOA

RAMILISON PAILLER

SAID ALI NADIA KALILAH

JOMA LARISSA

 

LISTE DES ADMIS DU BEPC 2016

 

1 NASOLOMAMPIONONA SERGE ANDERSEN

2 RAKOTONDRASOA NIVO HARINOA

3 RAVELOJAONA MATTHEW

4 NDATA DINA MANAMBITA

5 ANDRIANALISOA ARON

6 RAZAFIMANDIMBIARISON MAHOLY HERINIRINA

7 RAZAKANAVALONA MIHAJA TONGALAFATRA

8 RANDRIANARIVELO PAUL

9 TAHAKA GABRIO ALBERT

10 GALABERT MICHELINE MARINE

11 RAKOTONDRASOA SARIAKA

12 RANAIVOMANANA NASOLO FANDRESENA

13 RATOVOHANITRA GABRIELLA EMMANUEL

14 RAFANOMEZANTSOA TOAVINA

15 ANDRIATSEHENO SAFIDY

16 RANDRIAMIARINORO ANNICK STEPHAN

17 RAKOTOMANANDRAY RINDRA

18 RAJOELINA ANNE LISE

19 RAHAMEFIARISOA RONIAIALA

20 RANDRIAMIHAJA BAKOARISOA

21 RASAMOELINA ANJA

22 RAOELIARISON CYNTHIA

23 RANOROSOA MARIE MURIELLA

24 RAVELOJAONA SOAMITIA

25 RAMAROKOTO JUDY

26 RANDRIANARISOA ALESSANDRA LOLITATIAH

27 LOZERE AMY KRISTIE

 

 

LISTE DES ADMIS : DIPLOME NATIONAL DU BREVET FRANÇAIS

 

MENTION BIEN   

 
1    ANDRIATSEHENO Safidy Yollande    B
    

MENTION ASSEZ BIEN
    
2    RAVELOJAONA Matthew    AB
3    RANDRIAMIHAJA Bakoarisoa Marthe Roberta    AB
4    RAZAKANAVALONA Mihaja Tongalafatra    AB
5    RASAMOELINA Anjaniaina Thaïna    AB
6    MARSON Famenofitia Arabainintsoa    AB
7    GIZY Ayrton Ahoutou Johary    AB
8    RAVELOJAONA Soamitia    AB
9    RAMAROKOTO Judy     AB
10    ANDRIAMAHAZONORO Anthony     AB

 

MENTION PASSABLE

 

11    ANDRIANALISOA Aron    
12    TSILANIZARA Manoel Lucas    
13    LOZERE Amy Kristie        
14    GERVAIS Léa Andréa Mamy    

15    GAUDIN Hariniavo Michelle    
16    RAKOTOMANANDRAY Rindra    
17    RANDRIANARISOA Alessandra Lolitatiah    
18    RATOVOHANITRA Gabriella Emmanuëlle    
19    SOLONTENA GALLET Swanny Mayah  


Ajouté le 04/10/2016 par Childhood -